• Kompletní zpracování a vedení daňové evidence
  • Vedení a zpracování deníku příjmů a výdajů
  • Vedení a zpracování pokladní knihy
  • Vedení nákladových odpisů dlouhodobého majetku
  • Vedení a zpracování knihy pohledávek a závazků
  • Vedení záznamní povinnosti u plátců DPH
  • Zpracování kvartálního i měsíčního přiznání k DPH
  • Zpracování přiznání k silniční dani
  • Zpracování přiznání k dani ze závislé činnosti
  • Zpracování přiznání k srážkové dani
Vedení účetnictví
Daňová evidence
Mzdová agenda
Poradenství