• Zpracování a výpočet měsíční mzdy
  • Správa a evidence mzdových listů a evidenčních listů důchodového pojištění
  • Příprava výplatních pásek a mzdových výplatních listin včetně vyhotovení příkazů k úhradě plateb na účty zaměstnanců
  • Vypracování pracovních smluv, dohod o provedení práce nebo o pracovní činnosti
  • Přihlášení pracovníků ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění
  • Odvody sociálního a zdravotního pojištění včetně zasílání měsíčních mzdových přehledů
  • Komunikace a zastupování na příslušných úřadech
  • Výpočet srážek daní a odvodů
  • Zpracování přehledů pro instituce sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, finanční úřad, pojišťovnu pro zákonné pojištění
  • Zpracování přehledů pro úřad práce
Vedení účetnictví
Daňová evidence
Mzdová agenda
Poradenství