• Komplexní daňový a účetní servis
  • Zpracování daňového a účetního odpisového plánu
  • Optimalizace postupů účtování
  • Zajištění auditu u auditorské společnosti
  • Příprava podkladů k finančním kontrolám
  • Zastupování při jednání s úřady
  • Zajištění právního zastupování nezávislým advokátem v případě soudního sporu
  • Registrace u místně příslušného finančního úřadu
  • Sestavení účetní osnovy a založení systému vedení účetnictví
Vedení účetnictví
Daňová evidence
Mzdová agenda
Poradenství