• Kompletní zpracování a vedení účetnictví
  • Vedení a zpracování závazků a pohledávek klienta, pravidelné zasílání přehledů závazků a pohledávek dle aktuální potřeby
  • Vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku, vedení evidence skladu a skladového hospodářství
  • Příprava a zasílání platebních příkazů či platebních vzorů a jiných formulářů
  • Zpracování vnitřních směrnic a interních postupů účtování
  • Sestavení roční účetní závěrky
  • Zakládání "Rozvahy" a "Výkazu zisků a ztrát" klienta do příslušné "Sbírky listin" vedené rejstříkovým soudem
Vedení účetnictví
Daňová evidence
Mzdová agenda
Poradenství